Apie mus

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILAS“
    
    Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ veiklą pradėjo 1977 metais. Įstaigoje veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 5 –  ikimokyklinio ugdymo (dvi iš jų – savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo.
Dieninių grupių darbo laikas – 7.30-18.18 val. Savaitinėse grupėse darbas prasideda pirmadienį 7.00 val. ir baigiasi  penktadienį 20.00 val.
Lopšelyje-darželyje dirba 20 pedagogų. Iš jų – 17 auklėtojų, 2 logopedai, 1 meninio ugdymo pedagogas. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos: 2 auklėtojai metodininkai, 14 vyresniųjų auklėtojų, 1 vyresnysis logopedas, 1 vyresnysis meninio ugdymo pedagogas.
     Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės zuikučiai“, priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
    Lopšelyje-darželyje sukurta saugi, jauki, aktyvinanti  aplinka,  įrengta sporto-saviraiškos salė. Sudarytos tinkamos sąlygos kūno kultūros pratyboms ir kitiems sporto renginiams organizuoti. Ši salė taip pat naudojama kaip saviraiškos salė – sudarytos sąlygos vaikų meninei veiklai organizuoti netradicinėje aplinkoje.  Veikia šokių, sporto, anglų kabos papildomo ugdymo būreliai.
    Lauko aplinka dėkinga vaikų žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams, poilsiui. Nuolat tobuliname šią  aplinką,  įrengėme vaikų pažintinei, sportinei veiklai edukacines erdves: „Laikrodis“,  „Pasakų namelis“, „Pėsčiųjų perėja“, „Boružėlių pieva“, „ Augalų traukinukas“. Turime futbolo aikštę bei šaškių lentas. Teritorija yra tvarkinga, gerai prižiūrima, esame daugkartiniai Panevėžio miesto savivaldybės organizuojamų aplinkos konkursų nugalėtojai.
     Puoselėjame lopšelio-darželio tradicijas. Kasmet  rugsėjo 1-ą  dieną pakviečiame įstaigos bendruomenę į „Draugystės“ šventę.  Mėgstamos šventės:  „Rudenėlio takeliu“, „Gurgu gurgu į  Kaziuko turgų“, „Kartu su šeima“.     Lopšelyje-darželyje aktyviai veikia tėvų klubas. Grupėse vyksta tėvų dienelės, kurių metu tėvai dalyvauja vaikų veikloje. Įstaigoje organizuojamuose kūrybinių darbų parodose taip pat labai  aktyviai dalyvauja ugdytinių šeimos.
Vykdome sveikatos bei aplinkosaugos projektus, finansuojamus Panevėžio miesto savivaldybės. Kasmet organizuojame tradicines paspirtukų varžybas, draugiškas futboliuko varžybas, į kurias pakviečiame socialinius partnerius – kitų ikimokyklinių įstaigų ugdytinius.
     Džiaugiamės, jog tėvai teigiamai vertina lopšelyje-darželyje sukurtą aplinką, kuri užtikrina vaikų saugumą, sudaro prielaidas vaikams visapusiškai tobulėti.


Draugai