Viešosios ir administracinės paslaugos

Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Teikiamos logopedo paslaugos: I, II 8.00-12.30, III 08.00-12.30; 13.00-17.30, IV 7.40-12.30; V 8.00-12.00

Muzikos mokytojas: I, II 7.50-12.30, III 7.50-12.33; 14.58-18.06, IV 7.50-12.30; V 7.50-12.24

Maitinimas:

3 savaičių maitinimo valgiaraštis

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 pakeitė Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312

Draugai