Covid-19

Reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos:

  • Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu nr. 1-312, pakeitimo ir atleidimo nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino paskelbimo laikotarpiu http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21047708&KlasId=9
Draugai